សេចក្តីជូនដំណឹង ការធ្វើដំណើរកំសាន្តសំ&# 관리자
Date 2013-01-06 15:21:15   |   Hit 276   |   IP 106.240.35.36

សេចក្តីជូនដំណឹង ការធ្វើដំណើរកំសាន្តសំរាប់ រដូវរងារ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

(រយៈពេលជូនដំណឹង៖ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣)

 

ទីកន្លែង  ផ្ទះបុរាណរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ និង ភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េ ខារីប៊ីន (ស្ប៉ា)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែមករា

តម្លៃ                ៥៥,០០០ វ៉ុន (សំរាប់ការចុះឈ្មោះចូលរួម)

រយៈពេលធ្វើដំណើរ ប្រហែលជា ២ម៉ោង (៧៨.៥២ គ.ម)

 

គម្រោងពេលវេលា

07:30 ~ 08:00:        ជួបជុំគ្នា (មជ្ឈមណ្ឌល គាំពារជនបរទេសរស់នៅក្នុងតបន់ គីមផូ)

08:00 ~ 10:30:        ចេញដំណើរ (មជ្ឈមណ្ឌល ផ្ទះបុរាណរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ)

11:00 ~ 13:30:        បញ្ជរត្រួតពិនិត្យ នៃ ផ្ទះបុរាណរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ

13:30 ~ 14:20:        ចេញដំណើរ (ផ្ទះបុរាណរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ ភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េ ខារីប៊ីន)

14:30 ~ 17:30:        សំរាកលំហែកាយក្នុងស្ប៉ា នៃ ភោជនីយដ្ឋាន កូរ៉េ ខារីប៊ីន

17:30 ~ 19:30:        ការវិលត្រលប់មកផ្ទះវិញ

  댓글/답변글
  작성자   Passtotal: 22 , 1/3 page
번호 제목 작성자 작성일 조회
សេចក្តីជូនដំណឹង ការធ្វើដំណើរកំសាន្តសំ&# 관리자 2013-01-06 277
22 외국인 근로자들의 비자 변경이 쉬워졌습니다 (e9 ->e7) 안산전기공과학원 2014-11-27 123
21 김포세계인큰잔치2014 로넬 2014-09-24 105
20 김포세계인큰잔치2014 로넬 2014-09-24 89
19 오라니장터 축제 이수정 2013-11-05 91
18 태권도를 배우는 여성 로넬 2013-08-28 208
17 2013 년 여름 여행 이수정 2013-08-22 105
16 ការរៀនភាសាកូរ៉េ 이수정 2013-07-03 113
15 ដើរកំសាន្ត 이수정 2013-07-03 77
14 Traditional Korean palaces walking festival Introduction 양원종 2013-05-09 113
13 4월28일 이수정 2013-04-09 90
1 2 3